Polityka Prywatności Salonu Antyki Widurscy

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Klientów pozyskanych przez Salon Antyki Widruscy.

§1 Ochrona Danych Osobowych

1. W poszanowaniu prawa do prywatności Klientów Salon dba o bezpieczeństwo powierzonych jej danych osobowych i przetwarza je zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO.

2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Salonowi dobrowolnie w ramach zapisu na Newsletter, Rejestracji i składania zamówienia jest MACIEJ WIDURSKI ANTYKI figurujący pod numerem NIP: 6761000100, Regon: 350706000, pod adresem: ul. Zwierzyniecka 14, Kraków 31-102.

3. Salon przetwarza dane osobowe potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko Klienta, adres email, adres pocztowy i numer telefonu kontaktowego. Salon kontaktuje się z Klientem telefonicznie oraz przy użyciu adresu email.

4. Salon zastrzega sobie możliwość korzystania z narzędzi internetowych takich jak Google Analytics w celu prowadzenia statystyk ilości odsłon.

5. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i do ich poprawienia, a także prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Dane osobowe Klientów są traktowane jako poufne, są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nie są udostępnianie osobom trzecim. Mogą być przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

7. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przy użyciu profesjonalnego oprogramowania do zarządzania galeriami sztuki ”ArtSaas”, dostarczanym przez firmę ArtSaas Technologies Sp. Z o.o., ul. Rubinowa 2/57, 20-575 Lublin, KRS 0000826272, NIP: 7123398825, REGON: 385429147. Mamy podpisaną stosowną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera mają możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej poprzez kliknięcie w formułę wypisu zamieszczoną w dolnej części Newslettera.

9. Usunięcie danych osobowych Klienta może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10. W szczególnych sytuacjach przewidzianych polskim prawem dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom państwowym.

11. Salon zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po cofnięciu zgody cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź, prawa międzynarodowego obligują Salon do retencji danych.

§2 Pliki Cookies

1. Pliki cookies (ang: ciasteczka) to informacje przechowywane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego witryny internetowe. Producenci poszczególnych przeglądarek WWW decydują o tym, w jakiej formie, cookies zapisywane są na komputerze użytkownika. Mogą być one zapisywane jako np. pliki tekstowe, wiersze w lokalnej strukturze bazy danych lub w inny, wybrany przez producenta przeglądarki WWW sposób. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w komputerach czy programowaniu Użytkowników.

2. Umożliwiając przeglądarce zapisywanie na komputerze plików cookies Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

3. Przetwarzamy pliki cookies z 2 powodów:

- Architektura Internetu jest tak skonstruowana, że abyśmy mogli świadczyć Usługi w sposób należyty i poprawny musimy pracować na plikach cookies. Są one niezbędne do pracy Systemu. O takich plikach cookies mówi się, że są to tzw. cookies techniczne. Ich usunięcie lub odrzucenie może spowodować nieprawidłowości w wyświetlaniu zgromadzonych na Koncie Klienta treści jak i funkcjonowania Serwisu.

- Chcemy być blisko potrzeb Użytkowników i dlatego analizujemy zanonimizowane informacje na temat używania Serwisu jak i Systemu. Pozwalają nam one udoskonalać jego funkcjonalność oraz badać jakie obszary wymagają dopracowania.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Strona internetowa Salonu Antyki Widurscy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Salon nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Zachęcamy Klientów, by po przejściu za pośrednictwem niniejszej strony www na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

2. Salon zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@antykiwidurscy.pl

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia: 15.03.2020.

Przewiń do góry okna